Nehmoura Fantasy – Art Nehmoura Fantasy – Art, gevestigd aan Stationsstraat 47 3851 NB Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.atalantanehmoura.nl Stationsstraat 47 3851 NB Ermelo
mevr. F.G. Buisman is de Functionaris Gegevensbescherming van Nehmoura Fantasy – Art. Zij is te bereiken via info@atalantanehmoura.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Nehmoura Fantasy – Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atalantanehmoura.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Nehmoura Fantasy – Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Nehmoura Fantasy – Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nehmoura Fantasy – Art) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Nehmoura Fantasy – Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens
 • Personalia
 • Adres
 • E-mailadres
 • Bewaartermijn
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • Reden
 • Afhandelen geschillen en of garanties
 • Afhandelen geschillen en of garanties
 • Afhandelen geschillen en of garanties

Delen van persoonsgegevens met derden:
Nehmoura Fantasy – Art verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Nehmoura Fantasy – Art gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nehmoura Fantasy – Art gebruikt ook cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden er cookies door derden geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden.
Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Cookies door derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gebruikt voor deze website en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, zodat ik kan zien hoe deze blog wordt gebruikt. Lees hier het privacybeleid van Google.
 • Facebook verzamelt gegevens omdat er een Facebook-Like knop aanwezig is op deze website. Er zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Facebook en What’s App. Lees hier het privacybeleid van Facebook.
 • Twitter verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren, ook zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Twitter. Lees hier het privacybeleid van Twitter.
 • Pinterest. Er zitten bij alle blogs knoppen aanwezig om te delen op Pinterest. Lees hier het privacybeleid van Pinterest.

Cookies die geplaatst worden door deze bedrijven en diensten kun je verwijderen in je browser. Deze bedrijven zijn wereldwijd actief en zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij hebben daarom niet alleen met de Europese en Nederlandse wetgeving te maken, maar ook met de Amerikaanse wetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nehmoura Fantasy – Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@atalantanehmoura.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nehmoura Fantasy – Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Nehmoura Fantasy – Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@atalantanehmoura.nl